Microsoft Gekwalificeerde apparaten en Gekwalificeerde gebruikers

Gekwalificeerde apparaten

Sommige commerciële licentieovereenkomsten, zoals de Microsoft Enterprise Agreement (EA) Enrollment, bieden organisatie brede licenties met aangepaste prijzen die worden gebaseerd op het aantal gekwalificeerde apparaten. Dit is de Microsoft-definitie van een gekwalificeerd apparaat:

“Gekwalificeerd Apparaat” betekent elk apparaat dat wordt gebruikt door of ten behoeve van de organisatie en dat:

 • Een persoonlijke desktopcomputer, draagbare computer, werkstation of vergelijkbaar apparaat is waarop Windows Pro lokaal kan worden uitgevoerd (in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving), of
 • Een apparaat is dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een virtuele desktopinfrastructuur (“VDI”).

Onder Gekwalificeerde Apparaten vallen geen apparaten die:

 • Zijn aangewezen als server en niet worden gebruikt als een personal computer,
 • Een industrieel apparaat zijn, of
 • Een niet beheerd apparaat.

Naar eigen goeddunken kan de organisatie elk apparaat dat hierboven is uitgesloten (bijv. Industrieel Apparaat) dat wordt gebruikt door of ten behoeve van de organisatie aanwijzen als een Gekwalificeerd Apparaat voor alle of voor een subset van Enterprise-producten of Online Services die de organisatie heeft geselecteerd.

Uitsluitingen

Zoals vermeld in de definitie kunnen bepaalde apparaten specifiek worden uitgesloten, zoals Industriële apparaten of onbeheerde apparaten. Het is toegestaan om uitgesloten apparaten op te nemen als Gekwalificeerde Apparaten voor alle of een subset van de Enterprise-producten of Online Services die u selecteert. Het opnemen van deze apparaten kan voordelig zijn, omdat u deze extra apparaten kunt licentiëren om mogelijke kortingen en andere voordelen te krijgen in plaats van ze via een afzonderlijke overeenkomst te licentiëren.

Industrie-apparaat

"Industrieapparaat" (ook bekend als line-of-business-apparaat) betekent elk apparaat dat:

 • In de geïmplementeerde configuratie niet kan worden gebruikt als een persoonlijk computerapparaat voor algemeen gebruik (bijv. personal computer), een multifunctionele server of een commercieel levensvatbaar alternatief voor een van deze systemen; en
 • Alleen een branche- of taakspecifiek softwareprogramma gebruikt (bijv. een computerondersteund ontwerpprogramma dat wordt gebruikt door een architect of een verkooppuntprogramma) (“Industrieprogramma”).

Het apparaat kan kenmerken en functies bevatten die zijn afgeleid van Microsoft-software of software van derden. Als het apparaat desktopfuncties uitvoert (bijv. e-mail, tekstverwerking, spreadsheets, database, netwerk- of internet browsing), dan geldt dit voor de desktopfuncties:

 • Mogen alleen worden gebruikt ter ondersteuning van de industrie Programma functionaliteit; en
 • Moeten technisch geïntegreerd zijn met het Industrieprogramma of technisch afgedwongen beleid of architectuur moet gebruikt worden om alleen te werken bij gebruik met de functionaliteit van het Industrieprogramma.

Onbeheerde apparaten - Bepalen welke apparaten niet worden "beheerd"

Als de licentieovereenkomst verwijst naar de productvoorwaarden, de productlijst of de PUR (Product Use Rights) voor het definiëren van beheerde gekwalificeerde apparaten, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. De klant "beheert" elk apparaat waarop hij direct of indirect een of meer besturingssysteemomgevingen bestuurt. De klant beheert bijvoorbeeld elk apparaat:

 • Dat het toe staat om lid te worden van zijn domein, of
 • Dat het authentiseert als een vereiste om applicaties te gebruiken terwijl het zich op zijn terrein bevindt, of
 • Waar het agents op installeert (bijv. antivirus, antimalware of andere agents die door het beleid van de Klant worden voorgeschreven), of
 • Waarop het direct of indirect van toepassing is en groepsbeleid afdwingt, of
 • Waarop het gegevens vraagt ​​of ontvangt over, en configureert, of instructies geeft aan hardware of software die direct of indirect verband houdt met een besturingssysteemomgeving, of
 • Dat het toegang geeft tot een virtuele desktopinfrastructuur (VDI) buiten Windows SA, Microsoft Intune (apparaat) of Windows Virtual Desktop Access Roaming Rechten

Een apparaat dat alleen toegang heeft tot een VDI onder roamingrechten of dat gebruikmaakt van Windows To Go op een in aanmerking komend apparaat van derden buiten de locatie van de klant, en niet wordt beheerd voor andere doeleinden zoals hier beschreven, wordt niet beschouwd als "beheerd" voor de doeleinden van deze definitie.

Gekwalificeerde gebruikers

Klanten kunnen ervoor kiezen om Gekwalificeerde Gebruikers te licentiëren in plaats van Gekwalificeerde Apparaten, of een combinatie van beide, zolang alle Gekwalificeerde Apparaten die niet onder een licentie vallen alleen worden gebruikt door gebruikers die gedekt zijn door een gebruiker licentie. Sommige licentieovereenkomsten, zoals de Microsoft Enterprise Agreement (EA), bieden organisatie brede licenties met gereduceerde prijzen die kunnen worden gebaseerd op het aantal gekwalificeerde gebruikers. Het volgende is de Microsoft-definitie van een gekwalificeerde gebruiker:

"Gekwalificeerde Gebruiker" betekent een persoon (bijv. werknemer, consultant, tijdelijk personeel) die:

 • Een gebruiker is van een Gekwalificeerd Apparaat, of
 • Toegang heeft tot serversoftware waarvoor een Enterprise Product Client Access License of een Enterprise Online Service vereist is.

Het omvat niet een persoon die toegang heeft tot serversoftware of een Online Service uitsluitend onder een Licentie die wordt vermeld in de vrijstellingen voor Gekwalificeerde Gebruikers in de Productvoorwaarden.

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Delen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.