SQL Server – licenties voor lokaal gebruik

SQL Server kent twee licentie modellen: Server/CAL en per core. In het verleden (versie 2008/2008R2) werd SQL Server ook per processor afgerekend.

Server/CAL

Onder het Server/CAL-model worden serverlicenties toegekend aan de SQL Servers en CALs (Client Access Licenses) aan de gebruikers of aan de apparaten van die gebruikers.

Dit licentiemodel is nu alleen nog beschikbaar voor SQL Server Standard. In het verleden was het ook voor SQL Enterprise beschikbaar, en het kan dat u Software Assurance voor die licenties heeft verlengd en nog steeds SQL Enterprise onder dat model gebruikt. Er zit dan wel een beperking op: een serverlicentie dekt maximaal 20 cores. Als de SQL Server meer cores gebruikt zijn er meer serverlicenties nodig of moet er overgestapt worden naar het per core licentiemodel.

Voor een SQL Server is een serverlicentie nodig. Voor een gebruiker (of een apparaat van die gebruiker) een CAL. Die CAL is ook nodig als de gebruiker niet rechtstreeks de SQL Server benadert, maar een applicatie gebruikt die SQL nodig heeft. Ook voor dit indirecte gebruik is een CAL nodig. Onder dit model is meestal voor iedere gebruiker of voor ieder apparaat een CAL nodig, omdat bijna iedereen wel ergens een op SQL gebaseerde applicatie gebruikt. Een mix van gebruikers CALs en apparaat CALs is ook mogelijk, maar vaak moeilijk te beheren.

Per Core

Het is ook mogelijk om SQL per core af te rekenen. Dit model is vooral interessant als er veel CALs nodig zouden zijn of als het aantal CALs moeilijk te bepalen is. Onder dit model zijn geen CALs nodig.

Voor fysieke SQL Servers is een licentie nodig per fysieke core, waarbij minimaal 4 core licenties per processor (CPU, socket) afgerekend moeten worden. Voor virtuele SQL Servers is een licenties per virtuele core nodig, waarbij minimaal 4 licenties per VM afgerekend moeten worden.

Indien alle fysieke cores in een server een SQL Enterprise core licentie toegewezen krijgen, mag er op die server een aantal virtuele SQL Standard en/of Enterprise servers gebruikt worden dat gelijk is aan het aantal core licenties dat aan de fysieke server toegekend is. Dus op een server met 20 fysieke cores mogen dan 20 SQL VM’s draaien.

Voordelen van Software Assurance

SQL server kent een aantal belangrijke voordelen van Software Assurance (SA). SQL Server licenties worden in de praktijk meestal met SA afgenomen.

Recht op nieuwe versies

Als er gedurende de looptijd van de SA een nieuwe versie uitkomt, mag die nieuwe versie gebruikt worden.

License Mobility

Licenties voor een virtuele SQL Server worden toegekend aan de fysieke server waarop de virtuele server draait. De licentie blijft voor minimaal 90 dagen verbonden aan de fysieke server. Als de virtuele server naar een andere host verhuist, moet de nieuwe host dus ook een licentie hebben. In dat geval zijn er dus 2 licenties nodig voor 1 virtuele server. En als de VM over veel hosts beweegt in een datacenter, zijn er veel licenties nodig voor die server.

Software Assurance voegt het License Mobility recht toe aan een licentie, waardoor de SQL VM de licentie mee mag nemen van host naar host. Daarmee wordt voorkomen dat er veel licenties nodig zijn voor 1 SQL VM.

Daarnaast biedt License Mobility het recht om SQL servers op gedeelde servers bij derde partijen (service providers, outsourcers) te gebruiken.

Onbeperkte virtualisatie

Indien aan alle cores van een fysieke server SQL Enterprise licenties met SA worden toegekend, mag op die server een onbeperkt aantal SQL VM’s draaien. Dat kan het erg voordelig maken om een SQL Cluster te bouwen. Zonder SA is het maximale aantal SQL VM’s gelijk aan het aantal toegekende core licenties. Met SA is het aantal SQL VM’s onbeperkt.

Failoverrechten voor SQL Server

Voor elk van de Primaire Workloads van de Klant heeft u recht op:

  • één Failover-OSE voor enig doeleinde, met inbegrip van hoge beschikbaarheid, op een Server die uitsluitend bestemd is voor uw gebruik; en
  • twee Failover-OSE's specifiek voor herstel na noodgevallen:
    • één op een Server die uitsluitend bestemd is voor uw gebruik en
    • één op Microsoft Azure-servers.

Azure Hybrid Benefit

Licenties met SA mogen ook in Azure gebruikt worden, onder de voorwaarden van Azure Hybrid Benefit.

Power BI Report Server

SQL Server Enterprise licenties met SA mogen gebruikt worden Power BI Report Server te draaien.

 

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Delen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.